۱۳۸۷ مرداد ۱۹, شنبه

آموزش زبان فرانسه: بدون حرف تعريف!

بدون حرف تعريف!

پيش از يک مکمل ايمي که بيانگر يک حرفه، يک محتوا يا يک مقصد، حرف تعريف استفاده نمي شود:

  • مواد/ خوراکي: يک کرم از مارچوبه، يک ديوار سنگي    une crème d'asperges, un mur en pierre
  • محتوا: يک فنجان جوشانده         une tasse de tisane
  • قصد/کاربرد: يک غذاي اصلي:        un plat de résistance

هیچ نظری موجود نیست: