۱۳۸۷ مرداد ۱۲, شنبه

آموزش زبان فرانسه: مصدر

مصدر

هنگاميکه فاعل براي هر دو فعل يکي باشد، دومين فعل به صورت مصدر خواهد بود:

او نمي خواهد که بوفه را از هم باز کند. Il ne veut pas démonter le buffet.

  • همچنين مي‌توان از مصدر پس از افعال غير شخصي در ساختارهاي با ارزش عمومي بهره گرفت:

بايد به يکديگر کمک کنيم. Il faut s'entraider.

نبايد هر چيزي را که به شما گفته مي‌شود باور کنيد. Il ne faut pas croire tout ce qu'on vous dire.

بيشتر بدانيم:

  • پس از حروف اضافه به استثناي en، مصدر به کار مي‌رود:

من به مطالعه کردن قبل از خواب عادت دارم. J'ai l'habitude de lire avant dormir.

  • مصدر مي‌تواند به عنوان فاعل نيز به کار رود:

سيگار کشيدن براي سلامتي مضر است. Fumer est mauvais pour la santé.

هیچ نظری موجود نیست: