۱۳۸۷ مرداد ۱۲, شنبه

آموزش زبان فرانسه: حرف اضافه

حرف اضافه ي sans

موارد زير مي‌تواند بدنبال sans قرار بگيرند:

  • يک اسم با و يا بدون حرف تعريف:

بدون تردبد، بي شبهه اي از شک Sans doute, sans l'ombre d'un doute

من آنرا بي اشتباه انجام خواهم داد. اين موقعيت نااميد کننده است.

Je le ferai sans faute. Cette situation est sans espoir

  • يک مصدر:

اينجا بمانيد، بدون حرف و بي حرکت. Rester ici sans parler et sans bouger.


بيشتر بدانيم:

وقتي بخواهيم پس از sans از اسم استفاده کنيم چنانچه اسم مورد نظر داراي حرف تعريف نا معين يا حرف تعريف بخش نما باشد، اين حرف هاي تعريف حذف مي‌شوند:

او بي کار است. Il est sans travail.

قهوه ام را بدون شکر مي‌نوشم. Je bois mon café sans sucre.

هیچ نظری موجود نیست: