۱۳۸۷ مرداد ۱۹, شنبه

آموزش زبان فرانسه: پرسشي غير مستقيم

پرسشي غير مستقيم

  • يادآوري

براي وارد ساختن يک پرسش به نقل قول غير مستقيم، از (se) demander، chercher à savoir + کلمه ي پرسشي استفاده مي‌شود:

ژوزف: "اين کار چقدر زمان مي‌برد؟" Joseph : « Combien de temps ça va durer ? »

ژوزف مي‌پرسد که اين کار چقدر زمان مي‌برد. Joseph demande combien de temps ça va durer.

! Est- ce queبه
si
تبديل مي‌شود
François (se) demande si Julien se débrouillait bien. :

فرانسوا از خود مي‌پرسيد که ژولين به خوبي از عهده بر نمي آيد.

! Qu'est-ce qui به ce qui و qu'est- ce que به ce que تبديل مي‌شود:

او مي‌خواهد چيزي را که در جريان است، بداند. Il veut savoir ce qui se passe.


 

  • تطابق زمان ها در پرسشي غير مستقيم
  • قواعد تطابق زمان ها در نقل قول غير مستقيم در پرسشي غير مستقيم نيز قابل اجرا مي‌باشند:

کارهايت خوب پيش مي‌روند؟ « Tes affaires marchent bien ? »

او از وي پرسيد که کارهايش خوب پيش مي‌روند. Il lui a demandé si ses affaires marchaient bien. →

  • به همان شکل، ضماير شخصي صفات ملکي و قيد هاي زمان نقل قول مستقيم تغيير مي‌يابند:

« Qu' 'est- ce que tu vas faire à Nice avec tes amis demain ? »

" فردا، در نيس، به همراه دوستانت چکار خواهي کرد؟"

Elle/ il voulait savoir ce qu'il/ elle allait faire à Nice avec ses amis le lendemain.

او مي‌خواست بداند که وي فرداي آنروز به همراه دوستانش در نيس چه مي‌کرد.


 

جملات امري در گفتارهاي غير مستقيم

براي تغيير دادن يک جمله ي امري به گفتار غير مستقيم روش هاي زير به کار مي‌روند:

  • demander de + مصدر (اگر کسي که گفتار را نقل مي‌کند، همان کسي باشد که دستوري مي‌دهد يا توصيه اي مي‌کند):

مرا برنارد بخوانيد. – « Appelez- moi Bernard »

من از شما مي‌خواهم که مرا برنارد بخوانيد. Je vous demande de m'appeler Bernard.

  • demander de + وجه التزامي (اگر کسي که گفتار را نقل مي‌کند، شخصي نباشد که دستوري مي‌دهد يا توصيه اي مي‌کند):

آقاي لومووان مي‌خواهد که ما وي را برنارد بخوانيم. M. Lemoine demande qu'on l'appelle Bernard.

Bernard demande que Pierre lui fasse deux devis.

برنارد مي‌خواهد که پير براي وي دو برآورد (درخواست) انجام دهد

۱ نظر:

رسول احمدی فخر گفت...

سلام
از تلاشی که در زمینه ی آموزش آنلاین زبان فرانسه دارید، کمال تشکر را دارم و امیدوارم که این تلاش مستمر بماند.
زبان آموز از شیراز